-2°C 
اوقات شرعی
 
     
   • تاریخچه نهاد مطالعات
    تاریخچه نهاد مطالعات

    نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد بمنظور پایان دادن به بلاتکلیفی و نا به سامانی های ناشی از فقدان طرح های توسعه و عمران بهنگام و کارساز، برای کلان شهر مشهد و مدیریت شهری آن، در تداوم فعالیت های قبلی با همکاری مستمر وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد در امر تهیه و ارائه طرح های توسعه شهری در سطوح و مقیاس های مختلف ، با امضاء موافقتنامه مشترک مابین دستگاه های مذکور در تاریخ 1374/7/28 پایه ریزی و آغاز به کار کرد. بر اساس این موافقتنامه همکاری و مشارکت در مدیریت فرآیند تهیه ، تدوین، بررسی و تصویب همزمان طرح های جامع و تفصیلی شهر مشهد و ایجاد زمینه های لازم حقوقی- ساختاری جهت اجرا، تشکیل نهاد مطالعات و برنامه ریزی  شهر مشهد و مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی آن برای اداره و راهبری طرح های مربوط است.

      پس از تدوین سند چشم انداز کلانشهر مذهبی مشهد و تهیه الگوی توسعه مقدماتی حوزه های برنامه ریزی ، این هدایت در راستای الگوهای مذکور ، سند چشم انداز  و هویت معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی کلانشهر مذهبی مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی ایران انجام گردید. در گام بعدی پس از تایید الگوی توسعه طرح جامع و ایجاد الگوی تعاملی بر اساس نظرات سازمان ها و دوایر مختلف، هدایت و راهبری مسائل و تحولات جاری در چارچوب الگوی توسعه تعاملی صورت پذیرفت.

     

    تعداد بازدید :356
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: