-2°C 
اوقات شرعی
 
     
   • چشم انداز و اهداف نهاد مطالعات

    چشم انداز نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد :

    این نهاد با جایگاهی میان بخشی، اختیارات و حیطه عمل فراگیر و نیز با بهره گیری از توان علمی و اجرایی غنی   خود می تواند پلی پیوند دهنده - در فضای رها شده ساختار برنامه ریزی کشور ما- میان سازمان ها، نهادهای مجری و نیز دستگاه های تصمیم ساز و نهادهای علمی باشد و ضمن تامین نیازهای پژوهشی ساختار برنامه ریزی شهر مشهد، به عنوان بازویی فنی-علمی در فرآیند تهیه کلیه طرح های توسعه شهری (از خرد مقیاس ها تا کلان مقیاس ها) در کنار شهرداری، شورای شهر ، وزارت راه و شهرسازی و سایر دوایر مربوطه، در راستای  دستیابی به حداکثر بهره روی از امکانات و توان علمی-اجرایی شهر به منظور انطباق و هماهنگی بیشتر میان واقعیت های زندگی شهری با طرح ها و پروژه های در دست تهیه و اجرا با هدف بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی مجاوران و زائران دومین کلانشهر کشور-مشهد مقدس- عمل می نماید.

     

    اهداف نهاد مطالعات :

    •         برقراری تعاملی سازنده و همه جانبه میان سازمان ها و دستگاه های تصمیم ساز و مجری.
    •         هدایت و راهبری فرآیند تهیه طرح های توسعه شهری در مقیاس های مختلف .
    •        همگام نمودن هر چه بیشتر مباحث فنی-اجرایی با بروزترین مباحث و متدهای علمی.
    •         افزایش میزان تحقق پذیری انواع طرح های توسعه شهری در دست تهیه.
    •    جلوگیری از موازی کاری و هدر رفت امکانات و سرمایه های ملی در فرآیند تهیه طرح ها و پروژه های شهری با اهداف و خط مشی های نزدیک به هم از طریق نظارت بر فرآیند تنظیم شرح خدمات ها، عقد قرار داد ها.
    •        افزایش توان علمی و تئوریک شهر و سازمان های مربوطه .
    •         ایجاد بانک های اطلاعاتی مربوطه.

     

    تعداد بازدید :317
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: